geitenkaas

€7.85 incl. btw*

geitenkaas

Natuur inclusieve kringlooplandbouw

Twee belangrijke speerpunten zijn Natuurinclusiviteit en Kringlooplandbouw.

We hebben onze nutriëntenkringloop gesloten op bedrijfsniveau: wij halen geen voer aan van buiten ons bedrijf (onze koeien zijn bovendien volledig gras gevoerd), we gebruiken alleen de mest van onze eigen koeien, ook gebruiken we géén kunstmest en we passen geen bestrijdingsmiddelen toe. Kringlooplandbouw is in onze ogen de toekomst van de landbouw, zeker rond/bij natuurgebieden: wat er niet in gaat komt er ook niet uit. Het is een duurzame en bewuste vorm van landbouw bedrijven, rekening houdend met de grenzen van de eigen omgeving en de natuur. Dit bedrijfssysteem noemen we ook Natuurbuurderij.

Natuur inclusieve landbouw is voor ons bovendien zeer belangrijk. Deels ontstaat Natuurinclusiviteit vanzelf als gevolg van het werken met een gesloten kringloop, daarnaast passen wij bewust en integraal methoden en praktische punten toe ten bate van de natuur en biodiversiteitherstel. Eigenlijk zien wij de term Natuurintegrativiteit als beter passend bij onze visie en werkwijze. Ons natuurbeheer richt zich op het in stand houden, beschermen en versterken van de natuur. Het behoud en herstel van biodiversiteit is daarvan een belangrijk onderdeel. Denk hierbij aan het herstel van de bodem (het werken naar een regeneratieve bodem), onze integrale aanpak ten bate van de weidevogels en akkervogels etc.


* Gebaseerd op verblijf in Netherlands. Btw tarieven voor andere landen worden berekend aan de kassa. Prijs exclusief btw: €7.20.