Bodemisch Food in het kort

 • Aarde voeden met zaden en gewas met mineralenmengsels
 • Producten met buitengewone eigenschappen door vruchtbare bodem
 • Smakelijke producten, snellere verzadiging
 • Aantoonbaar meer vitaminen, mineralen, sporenelementen en antioxidanten
 • Aardappelen, in toekomst ook uien en groenten
 • Om Bodemisch Food te krijgen, zetten we ons al jarenlang in om de aarde vruchtbaarder te maken. Door de bodem na de oogst te voeden met een mix van 15 zaden en het gewas tijdens de groei te vertroetelen met op maat gemaakte mineralenmengsels krijgen we er superfood met buitengewone eigenschappen voor terug. De aardappelen van Bodemisch Food zijn lekker kruimig met een volle, kruidige smaak. Daarnaast bevatten ze meer vitaminen, mineralen, sporenelementen en antioxidanten dan gangbare aardappelen. Deze stoffen zijn belangrijk voor onze weerstand, onze celontwikkeling en -instandhouding. Bovendien heeft Bodemisch Food een positief effect op de darmflora, de hormoonhuishouding en draagt dit superfood bij aan het tegengaan van allergieën.
  Een ander bijkomend voordeel is dat Bodemisch Food eerder een verzadigd gevoel geeft. Hierdoor zijn er minder aardappelen nodig om hetzelfde effect te krijgen. Dit is belangrijk met het oog op de wereldvoedselproblematiek.

  De naam Bodemisch Food

  • Bodemisch Food maakt de aarde vruchtbaarder
  • De aarde geeft voeding terug met buitengewone eigenschappen
  • Bodemisch Food bevat meer vitaminen, mineralen, sporenelementen en antioxidanten
  • Bodemisch is een samenvoeging van ‘bodem’ en ‘medisch’
  • Smakelijk en gezond topfood uit Flevoland

  Bodemisch Food

  Onze landbouwproducten hebben we Bodemisch Food genoemd. Bodemisch is een combinatie van de woorden ‘bodem’ en ‘medisch’. Dankzij de vruchtbare bodem kunnen wij producten telen met een medische waarde. Diverse verpleeg- en ziekenhuizen hebben de aardappelen van Bodemisch Food op het menu staan en zijn zeer enthousiast over de smaak en de gezonde eigenschappen van de piepers. De vitaminen, mineralen, sporenelementen en antioxidanten hebben een positief effect op de weerstand en het algemeen welbevinden van mensen. U hoeft niet in een ziekenhuis te liggen om Bodemisch Food te kunnen proeven.

Gezondheid hoe staan we ervoor:

We leven in een zeer turbulente tijd en dat heeft impact op ons leven. Gezondheidzorg heeft een
hoge prioriteit dus moeten we stellen dat gezonde voeding een eerste vereiste is. Immers
gezondheidzorg begint bij gezonde voeding.


De huidige situatie:

Als we kijken naar de gezondheid status van de consumenten en het medicijn gebruik moet ons dat
te denken geven. Het sterk stijgen van maag en darmklachten, het stijgende van allergische reacties,
het toenemen van allerlei ziekten en kwalen en als gevolg daarvan het schrikbarende toename van
het medicijngebruik moet ons te denken geven. Natuurlijk moeten we alles op alles zetten om de
mensen met problemen te helpen. Maar naast helpen moeten we ook andere acties ondernemen.
Hoe zien medischi het:
Een internist van het U.M.C.G. verwoorden het zo, “De kundigheid van de medischi en de kwaliteit
van de medicijnen zijn niet in staat de huidige gezondheid status, die al ter discussie staat, te
handhaven”. Zij vervolgde haar betoog met de woorden, “Preventie met o.a. gezondheid
bevorderend voedsel moet ons gaan redden”. Zij wist waarover ze het had want had voorafgaande
haar uitspraak verschillende grafieken laten zien over het stijgen van ongezondheid van de
consumenten en in lijn daarmee het medicijn gebruik.


Wie pakt zijn verantwoordelijkheid?
We kunnen globaal de risico’s in twee categorieën indelen à. Zaken waarvoor we zelf als consument
onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, valt te denken aan bewust leven. `b. Zaken waarvan we
afhankelijk zij in deze categorie vallen o.a. het milieu waarin we leven en de inhoudelijke voedsel
kwaliteit die we voorgeschoteld krijgen. Als overheid en maatschappij staan we voor de opgave de
bovengenoemde risico’s zoveel mogelijk te beperken en te beheersen. Voorwaarden daarvoor zijn
onderzoek en kennisontwikkeling, een goed preventiebeleid en een goede voorlichting, zodat
mensen zich ook bewust zijn van deze risico’s. Daarnaast is het stimuleren van gedrag en
voedselkwaliteit verbetering zeer gewenst.
Voedsel kwaliteit:
Over ons voedsel wordt veel gesproken en zijn veel (specialisten) druk mee. De Babylonische
spraakverwarring, de al maar wijzigende voedsel voorschriften en de meningen die door velen
gevormd worden vanuit al die brei liegen er niet om. Als we weten hoe voedsel werkt in ons lichaam,
wat ons lichaam van ons voedsel vraagt en hoe dat tot stand is gekomen, krijgen we zicht op de
complexiteit van een en ander. En als we in de voedselproductie praten over streek producten,
circulaire kringloop, duurzaamheid, biologisch, allerlei vinkjes of keurmerken moeten we niet
suggereren dat we het over voedselkwaliteit hebben. Zelfs biologisch heeft in wereldwijde
onderzoeken (3500) niet kunnen aantonen dat het gezonder is als conventioneel geteeld voedsel.
Kunnen we dan stellen dat de huidige voedselkwaliteit goed is voor een gezond lichaam, absoluut
niet.


Hoe gezond voedsel produceren?

Om daar met gezag iets over te zeggen moeten we terug in de evolutie. In de evolutie waren daar
verschillende bodems met ieder zijn eigen gesteldheid. Op die bodems groeiden planten, van die
planten leefden dieren en van die planten en dieren leefden mensen. Wie in de evolutie niet pasten
binnen dat systeem overleefden het niet. Zo ontstond een totaal uitgebalanceerd geheel wat we
gemakshalve maar het natuurlijk systeem noemen. Nu is bekend dat in dat natuurlijk systeem door
verschillende oorzaken veranderingen plaats vonden. Als dat ingrijpende veranderingen waren
kostte dat veel slachtoffers aan planten dieren en mensen. Minder ingrijpende veranderingen, laten
we ze noemen, veranderingen door licht natuurlijk verloop, weten we van dat het aanpassen van de
mensheid 2 tot 3 generaties kost. Dus dat systeem liep ook niet zonder slag of stoot of anders gezegd
de natuur is hard. Dat natuurlijk systeem had zijn eigen loop, nog erger zijn eigen wetten. Als we het
systeem snappen en de wetten kennen kunnen we beoordelen waar de pijn zit immers ons voedsel
voedt te weinig. Tien duizend jaar geleden is de mensheid langzaam veranderd van jagers naar
landbouwers. Afgelopen eeuw heeft de mechanisatie zijn intrede gedaan en zeker na de tweede
wereldoorlog heeft de chemische revolutie sterk plaats gevonden. In het verloop van de tijd is er nog
iets min of meer ongemerkt veranderd. Zijn we tien duizend jaar geleden landbouw gaan bedrijven
om voedsel te produceren is dat in de loop der tijd veranderd in geld verdienen. Globalistische
machten dicteren onze wijze van voedselproductie. Het verdienmodel van die beleidsmakers gaat
boven de voedselkwaliteit, met alle gevolgen van dien voor de consument.


Waar ging het fout?
Door het mechanisch verwerken zijn we organisch materiaal en dierlijke mest in de grond gaan
werken, een tegen natuurlijke actie. De bodem is een totaal complex systeem met miljoenen
organismen en eigen structuur en samenstelling. Door daar mechanisch in te roeren ontregelen we
de natuurlijke werking, die impact heeft op de voedselkwaliteit. Daarna kwam de chemische
revolutie, kunstmest en spuitmiddelen hebben een enorme invloed op het leven in de bodem.
Dus kunnen we stellen dat de huidige werkwijze zeer destructief is, we hebben van een levende
bodem met zijn ontelbaar leven een nagenoeg dode bodem gemaakt.


Hoe reageren?
De bodem regenereren in zijn natuurlijke kracht zetten, hebben we reeds ervaren, gaat weer
gezondheid bevorderend voedsel opleveren. De bodem en het menselijk maagdarm systeem hebben
één op één relatie. In ons maagdarmsysteem leven dezelfde organismen als in de boden, alleen
werken ze omgekeerd. Dus de bodem niet op orde ons maagdarmsysteem ziek. Wij produceren weer
kwaliteit voedsel en onze slagzin is dan ook. Voedsel produceren vanuit zorg voor de consument.
Regionale voedselproductie niet voor maar met de regio voor voedsel vertrouwen. Door met elkaar
zo voedsel te produceren komt het gezondheid bewustzijn in de mens weer boven.
Middels deze werkwijze stad en platteland weer verenigen.
BODEMISCH FOOD® de sleutel tot een gezond lichaam.